top of page
_DSC1232.jpg

ЗА МЕН

Аз съм психолог и констелатор. Създател на Център "Калей". 
Магистър по клинична и организационна психология. Сертифициран констелатор в Свободен университет "Самадева", Франция. EMDR терапевт. Медиатор. Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET. Сертифицирана към Integral Academy, Унгария - интегрален коучинг. 
Специализирам в индивидуална и групова терапевтична работа. Създател съм на практики и програми за себепознание и личностно развитие. Обучител в метода фамилни и системни констелации. Понастоящем продължавам обучението си в метода психодрама към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг".

За мен : About Me
bottom of page