top of page
констелации

КОНСТЕЛАЦИИ

Грижа за теб

Работа с констелации е подходяща при отработване на повтарящи се модели в семейството, случки и събития. Себепознание и работа със семейството и рода.

Фамилини и системни констелации е енергиен метод със силен терапевтичен ефект. Констелациите се провеждат основно в група, но могат да се провеждат и индивидуално. Методът работи много успешно с теми свързани със семейството и рода. Подходящ е при: 

- напрегнати отношения в семейството 

- повтарящи се науспехи и трудности

- усещане на недостатъчност в отношенията 

- липса на връзка и усещане на принадлежност 

С фамилни и системни констелации може да се работи и когато се човек се чувства като изгубен, не се усеща на мястото си, има преживяването, че сякаш не следва себе си и  не живее своя собствен живот. 

Методът прави видими невидимите влияния, които ни подбуждат или възпират от действия. 

Колко време продължава? 

Констелация по един проблем се прави веднъж за период от 2 години. 

При желание да изледвате ваша лични тема чрез констелации се свържете с мен по посочените начини. 

Констелации: Services
bottom of page