top of page
Distanced Couple

МЕДИАЦИЯ

Извънсъдебно споразумение

„Предполагам, че някога лидерството е означавало мускули, но днес то означава да можеш да се разбираш с хората.“

Махатма Ганди

Медиацията е начин за извънсъдебно разрешаване на спорове. Той позволява на страните сами да решат проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си. 

Медиаторът е трето неутрално лице, което подпомага страните да постигнат споразумение. 

Основните принципи с медиацията са: 

  • доброволност и равнопоставеност;

  • неутралност и безпристрастност;

  • поверителност

При какви случай се използва медиация? 

Медиация може да се използва при широк кръг спорове. Най-често тя се използва при семейни, имуществени, търговски и договорни спорове. 

Каква е процедурата?

В случай, че имате казус, който искате да разрешите и сте се насочили или ви е била пропоръчана медиация се свързвате с избрания от вас медиатор. Може да изберете медиатор от Единния регистър на медиаторите към Минестерство на провосъдието. Свързавате с него и разказвате каква е ситуацията. След което той ще предаде поканата ви за медиация на другата страна и ако тя се съгласи се насрочва първата среща. Медиацията е напълно доброволен процес, в който и двете страни заявяват, че искат да участват. Процедурата се състои в откриване, в което медиаторът запознава страните подробно с предстоящия процес. Всяка от страните има възможност и пространство да заяви позицията си. Медиаторът изготвя и представя план за точките на медиация - разграничават се темите, които ще се обсъждат в процаса. Следва търсене на възможности за решаване. Те се разглеждат и обсъждат внимателно и се избира най-приемливата и удовлетворяваща и двете страни. Процеса на медиация завършва със постигане на споразумение. Възможно е до такова да не се стигне. Тогава медиаторът обобщава процеса до момента като отбелязва постигнатия напредък, ако има такъв. Дори да не се постигне споразумение практиката показва, че процедурата по медиация има много положителен ефект върху страните - подобрява комуникацията помежду им и им помага да добият по-голяма яснота за същината на проблема си. 

Колко време отнема процедурата по медиация?

Медиацията е най-бързият начин за разрешаване на спорове. Обичайно процедурата отнема 1-2 месеца. Зависи от естеството на спора и възможността на страните. Продължителността на срещите е между час и половина и три часа, въпреки че няма правило за това. Страните и медиаторът договарят продължителността предвид възможностите на всички. Най-често на страните са нужни 2 до 4 срещи, за да стигнат до споразумение. 

Медиация: Services
bottom of page