top of page

ПСИХОДРАМА

Да погледнеш себе си през очите на другия

Когато си близо, аз ще взема очите ти и ще ги поставя на мястото на моите, а ти ще вземеш очите ми и ще ги поставиш на мястото на своите, и тогава аз ще те погледна с твоите очи...а ти ще ме погледнеш с моите.
Дж.Л.Морено

Empty Chairs
Психодрама: Services
bottom of page