top of page
Family Walking On the Beach

ФАМИЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Свързаността съм семейството и рода

Ако човек е спрял по пътя и не иска да се движи по-нататък, въпросът не е в знанието. Той просто търси увереност там, където се изисква смелост, и свобода там, където правилният не му оставя избор. 

Берт Хелингер

Фамилини и системни констелации е енергиен метод със силен терапевтичен ефект. Констелациите се провеждат основно в група, но могат да се провеждат и индивидуално. Методът работи много успешно с теми свързани със семейството и рода. Подходящ е при: 

- напрегнати отношения в семейството 

- повтарящи се науспехи и трудности

- усещане на недостатъчност в отношенията 

- липса на връзка и усещане на принадлежност 

С фамилни и системни констелации може да се работи и когато се човек се чувства като изгубен, не се усеща на мястото си, има преживяването, че сякаш не следва себе си и  не живее своя собствен живот. 

Методът прави видими невидимите влияния, които ни подбуждат или възпират от действия. 

Колко време продължава? 

Констелация по един проблем се прави веднъж за период от 2 години. 

При желание да изледвате ваша лични тема чрез констелации се свържете с мен по посочените начини. 

Фамилни констелации: Services
bottom of page