top of page
Blue Eyes

EDMR

Преработване на травма

„Промяната на спомените, които формират начина, по който виждаме себе си, променя и начина, по който виждаме другите. Следователно нашите взаимоотношения, изпълнение на работата, това, което сме готови да направим или сме способни да устоим, всички се движат в положителна посока. "
Франсин Шапиро

ЕMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing или десенсибилизация и повторна преработка на информацията чрез движение на очите е терапия, която помага на хора с емоционални и други порблеми, в следствие на преживяна травма. 

Методът е създаден от д-р Франсис Шапиро през 1989г. като година преди това тя забелязва, че движенията на очите могат да намалят интензивността на определени усещания и преживявания. Тя посвещава време за изследване на това свое наблюдение и събира доказателства за неговата приложимост и резултатност. 

EMDR психотерапия се използва успешно при хора преживели травматични събития, страдащи от депресия, панически атаки, тревожност, зависимости. 

През 2004г. Американската психиатрична организация препоръчва тази терапия при хора с пост-травматично стресово разстросйтво и хора страдащи от емоционални травми. 

През 2013г. СЗО признава метода като един от най-работещите с проблеми в спектъра на тревожност. 

Как работи? 

Когато човек преживява силно емоционална реакция на някакво събитие - разстроен е или шокиран, мозъкът не преработва информацията по обичайния начин. Като че ли той "замръзва" в определението събитие, емоция или преживяване. Когато човек легне да спи мозъкът не е спосовен на преработи всичко онова, което се е случило и го запазва активно докато има възможност да се срещне с него в бъдещето. Различни стимули активират същите преживявания отново и отново като опит да се преодолеят. ЕМДР представлява повторна преработка на ситуацията или събитието. Тези които са преживени като травматични, както и актуалните ситуации, които "връщат" това преживяване. 

Колко продължава? 

В зависимост от събитието и колко в миналото то се е случило нужните сесии с ЕМДР варират. Обичайно необходимия брой сесии, за да се усети подобрение са между 4 и 8. 

EDMR: Services
bottom of page