top of page
  • Writer's pictureBiliana Vutova

Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър

Този въпрос вълнува хората решили да потърсят психологическа подкрепа или може би ги спира от това. Като че ли “психо-” думичките плашат и една от възможните причини за това е, че не са достатъчно ясни. Предлагаме ви заедно да разгледаме характерните особености на различните специалисти в областта на грижата за психичното здраве.


Психолог


Психологът е специалист, който има академично образование в специалност “Психология”. Той има умения да консултира възрастни и деца с психични, когнитивни и емоционални затруднения, както и да осъществява психодиагностична дейност с тестови методики. Психологът може да формира хипотези за личностови и поведенчески специфики. Той е специалист, който има знания и умения да консултира и да прецени към кой друг специалист да насочи клиента си, в случай, че това е нужно. Психологът може да бъде и психотерапевт.


Психиатър


Психиатърът е медицинско лице, което има академично образование по медицина със специализация “Психиатрия”. Той има знания и компетенции за диагностика на психичното състояние както и възможността да предпише, проследи и променя медикаментозно лечение. Психиатърът познава процесите в тялото, които се отразяват на психиката и може, чрез медикаменти да ги регулира. Той е специалист, който работи с пациенти в момент на житейска криза, такива в нужда на медикаментозна регулация на емоционалните преживявания, както и с по-тежка патология. Посещението при психиатър може да подпомогне и съпътства психотерапевтична работа. Психиатърът може да бъде и психотерапевт.


Психотерапевт


Психотерапевтът е специалист, който има академично образование в специалност “Психология” или академично медицинско образование със специалност “Психиатрия” и допълнително е обучен в психотерапевтична школа. Обучението по психотерапия е отделно от академичното образование. То е продължително и различно предвид модалността на психотерапията. Школи по психотерапия са: психоанализа, когнитивно-поведенческа, психодрама, позитивна психотерапия, фамилна психотерапия, краткосрочна, психотелесна, EMDR психотерапия. По това се различават и психотерапевтите - с подходите, които използват. Психотерапевтът работи с възрастни и деца с широк спектър от емоционални и психични състояния като: депресия, паническо разстройство,генерализирана тревожност, житейски трудности, колебания в настроението, фобии, проблеми с взаимоотношенията, трудности при раздяла и загуба, психосоматично разстройство, социална тревожност, хипохондия, ниска самооцента, посттравматично стресово разстройство и др.

Психотерапията е продължителен процес и целта й е постигане на промяна и по-добро качество на живот.

Нека отново разгледаме основните разлики представени схематично:
*Продължителността може да варира предвид продължителността и нуждата от лечение

**Психотерапията е продължителен във времето процес. Обичайно в началото се прави уговорка за провеждане на 10 сесии, които впоследствие се удължават.


Специалистите в областта на психичното здраве са подготвени и отдадени на човека професионалисти. Потърсете такъв, когато усещате, че не се чувствате хармонично или искате да реализирате някаква промяна в сфера на вътрешният ви свят, която да се отрази и на външния. Този път е не винаги лесен и приятен, но със сигурност си заслужава.


Автори:


Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page