top of page
  • Writer's pictureBiliana Vutova

Фамилни и системни констелации - работещ метод или нова мода?

Updated: May 20, 2021

Фамилни и системни констелации или семейни констелации са метод, които набира голяма популярност. Дали обаче този метод е работещ или е по-скоро поредната нова мода в сферата на личностното развитие и себепознание. В следващите редове ще се опитам да представя пред вас основите, на които този метод се основава, както и критиките, които търпи.


Същност на метода


Фамилни и системни констелации по своето същество е енергиен метод, който има силен терапевтичен ефект. В неговата основа са заложени психотерапевтични похвати, както и духовни закони. Създателя на метода се казва Берт Хелингер - немски психолог. Любопитно за него е, че той има теологично образование и произлиза от католическо семейство. Търсенията и житейския му път го завеждат в Южна Америка където наблюдава начина на живот на племето Зулу. Повлиян от това, което е видял той се заинтересува от групата и груповата динамика. Връщайки се в Германия , Берт Хелингер посвещава години на изучаване на различни терапевтични школи и методи за личностно развитие сред които: психоанализа, психодрама, гещалт терапия, транзакционен анализ, системен подход и др. Като резултат от всички тези негови наблюдения и образование той създава един холистичен подход наречен фамилни и системни констелации, който съдържа части от всички изброени по-горе направления. Берт Хелингер вярва, че отношенията, които сме имали в семейство си и начина, по които са се случи събитията в него влиаят на човека и неговите решения.


Семейни констелации на практика


Какво се случва по време на едно събитие с работа с констелации?


Методът фамилни и системни констелации е групов метод и за да се случи неговото провеждане е необходимо да се събере група. Обичайно това са хора, които се събират за конкретното занимание и не е задължително да се познават помежду си предварително. Има различни начини, по които фасилитаторите практикуват:

- всички участници в групата преминават през лично преживяване посредством метода

- в момента на събитието хората решават дали искат да работят върху лична тема и имат тази възможност

- хората, които ще работят лична тема са го заявили предварително

Началото на практиката се поставя с представяне на участниците, отваряне на поле за работа и констелации. Има пространство за споделяне и свързване между участниците. Продължителността на такива събития може да бъде от 3 часа вечер до цял уикенд. Могат да се поставят всякакви теми, които човек би искал да разреши, не е задължително да бъдат свързани със семейството и динамиката в него.

Човекът, който иска да работи лична тема бива поканен и сяда до констелаторът. Той провежда кратко интервю и казва на клиента си да избере представители за констелацията. Клиентът прави своя избор, след което се построява самата констелация и водещият започва работа. Обичайно човекът, който работи за себе си не взима участие в случващото се, а го наблюдава отстрани. Това което се наблюдава е, че хората, които са в представителство започват да изразяват мисли, поведение и емоции, които не са техни, а принадлежат на хората, които те представляват. Тази част от метода е особено впечатляваща и кара хората много да харесват констелациите или напълно да ги отхвърлят.


Критики


Основните критики към метода на констелациите са свързани с неговата енергийна основа. Поставя се под въпрос до колко миналите преживявания в семейство и рода на един човек се отразяват на неговото настояще. Други критики са носочени към начина на провеждане на констелациите, а имено, че групата се събира за конкретния повод и няма регулярни срещи.


Обичайно констелациите са труден за пресъздаване, и описване метод. Дали е работещ - аз лично съм уверена в това на база опита си с него повече от 10 години. Дали е приложим във всякаки ситуации и подходящ за всеки човек - не е. Важно е когато решите да работите върху себе си с констелации, и особено ако нямате опит с метода или с работата свързана с личностно развитие изобщо, да се срещнете предварително с констелатора си. Може да зададете всикчите си въпроси и да усетите водещия. Силно препоръчително е констелаторът да има опит в психотерапевтична школа, психологическо образование или практика в друго хуманитарно направление.


Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page